top of page

Ombyggnation av lägenheter

Vill du göra en ombyggnad inne i lägenhet så krävs först tillstånd från styrelsen. Om du är osäker på om just den ombyggnad du tänkt göra kräver tillstånd så kontakta alltid styrelsen. Blankett för ansökan om ombyggnad finns här.

För allas trevnad är det bra om du informerar dina närmaste grannar inför arbete/renovering i lägenheten som kan störa andra, samt undviker arbeten med hög ljudnivå under kvällar och helger.

Om du vill sätta upp, montera sol- och vindskydd på din balkong finns här en guide för ändamålet.

Ombyggnation av lägenheter: About
bottom of page