top of page

Avgiftshöjning


De senaste två åren har kostnaderna för föreningens el, vatten, värme och avfallshantering ökat med mer än 25% samtidigt som energiföretagen har aviserat ytterligare höjningar för 2024.


Till detta kommer föreningens räntekostnader som ökat från 0,4 MSEK år 2022 till 1,4 MSEK år 2023 och som preliminärt under 2024 kommer att uppgå till 2,4 MSEK.


En avgiftshöjning på 18% kommer att genomföras från och med 1 april 2024.


Den ovanligt höga avgiftshöjningen är inte unik för vår förening, det är tyvärr något som flera bostadsrättsföreningar behövt eller kommer behöva göra i närtid. De ökade intäkter bör täcka de ökade kostnaderna samtidigt som föreningens likviditet kan hållas på den nivå som krävs.


Vi kan p.g.a. den osäkerhet som råder inte utesluta ytterligare höjning under kommande år.


Vi förstår att avgiftshöjningen kan vara en utmaning för många och vi beklagar eventuella olägenheter det kan medföra.


Vi är tacksamma för ert samarbete och förståelse.


/Grannarna i styrelsen

66 visningar

Senaste inlägg

Visa alla

Commentaires


Post: Blog2_Post
bottom of page