top of page

FågelronderingFör att förhindra att måsar bygger bo på våra tak kommer fågelrondering att pågå under vecka 17 till 26. Rondering sker på våra tak en gång per vecka under denna period.


Soliga hälsningar,

Styrelsen

40 visningar

Senaste inlägg

Visa alla

Störande ljud

Comments


Post: Blog2_Post
bottom of page