top of page

Föreningsinfo 30/10På gång!

Det är mycket som händer just nu i föreningen. Styrelsen kommer att bjuda in alla medlemmar till en sammankomst i slutet av november för genomgång av nytt passersystem och nytt avtal gällande TV/bredband.

Håll utkik efter er inbjudan!


Föreningens ekonomi

Föreningens ekonomi ser fortsatt god ut. Styrelsen bedömer att avgiften inte behöver höjas under nästa år och vi klarar av planerade investeringar och underhåll de närmsta två åren.


Lån:

  • 39,7 mkr 0,46% ränta bundet till augusti 2023

  • 26,5 mkr 2,22 % ränta bundet till maj 2025

Solcellerna har hittills minskat föreningens elkostnader med 15%. Planerat byte utav fläktaggregat FTX i resp. fastighet för att ytterligare minska elkostnader och släppa ut mindre värme.


Pågående

  • Fasadtvätten är genomförd och det har applicerats ett algmedel som ska verka i ett antal månader. Arbetet med lagningar av puts-och plåtskador på våra huskroppar fortsätter.

  • I början av november levereras enhetliga stenblock som kommer placeras ut på föreningens mark gentemot kajen. Test av nytt passersystem har påbörjats och en QR-kod har satts upp vid resp. port. Skanna koden för att sedan slå in samma portkod som innan. Mer detaljerad information kommer delas inom kort.

  • Föreningen har tecknat nytt avtal med Ownit från 1 jan 2023 för både bredband och TV som kommer ingå i avgiften. Mer detaljerad information kommer delas inom kort.

  • En container kommer placeras utanför Babordsgatan 20 mellan ons 9- 14:onde november för samtliga medlemmar att nyttja. Då kommer även materialet som rivits vid entréerna att slängas. Information om vad som får slängas samt kod till denna kommer delas separat.Vänliga hälsningar // Ann, Emanuel, Hannah, Ira, Jacob, Katarina, Leif och Rolf!

(även kallad Styrelsen)

132 visningar

Senaste inlägg

Visa alla

Comentarios


Post: Blog2_Post
bottom of page