top of page

God Jul


Information från glöggkvällen 14/12

Närmare 30 medlemmar samlades och njöt av glögg, pepparkakor, god ost och godis. Alla presenterade sig för varandra då det var flera nya medlemmar.


Styrelsen presenterade under rubriken ”Förbättringar, besparingar och övriga åtgärder” bl.a.:


 • Investering i en ny FTX-anläggning för 3,3 mkr som ska ge en återvinningsgrad på c:a 90% jämfört med den tidigare som gav c:a 50%. Egen likviditet har använts (ej lån).

 • Från stämman fanns en motion om att styrelsen skulle undersöka möjligheten att förbättra inomhusklimatet. En befuktningsanläggning har undersökts och ska beställas.

 • P.g.a. det ekonomiska läget har diskussionerna om ett nytt inloggningssystem lagts på is. Undersökning pågår att hitta reservdelar till befintligt system.

 • Av samma skäl som ovan har beställning av batteri för energilagring lagts på is.

 • Bokning av tvättstuga kommer även fortsättningsvis ske manuellt och dörren kommer att hållas olåst under tvättid.

 • Översyn av gällande avtal pågår. Nytt avtal om trädgårsskötsel har slutits med Funkia AB och gäller från 2024-04-01

 • Som en av många åtgärder kommer föreningen införskaffa tätningslister så att medlemmarna själva kan täta dörrar och fönster. Styrelsen återkommer efter val av lösning.

 • Styrelsen diskuterar möjligheten att införa individuell mätning och debitering (IMD) av el och varmvatten. Återkommer med förslag till kommande eventuell extrastämma eller till ordinarie stämma. Utredning pågår.

 • Några medlemmar tog upp problemet med att fukt lett till röta i karmar och förslag las om att någon form av besiktning bör ske.

 • Styrelsen uppmanade medlemmarna att skotta rent från snö vid väggarna.

 • Kassören redovisade den budgeterade ekonomiska utvecklingen för 2023 och 2024. De kraftiga ökningarna av kostnaderna för el, vatten, avloppshantering, fjärrvärme och inte minst räntekostnader som dels har genomförts och dels har aviserats för 2024 leder till att styrelsen nu vill avisera en avgiftshöjning från 1 mars. Storleken återkommer styrelsen med information om inom kort.


God jul önskar grannarna i styrelsen!

94 visningar

Senaste inlägg

Visa alla

Städdagar!

コメント


Post: Blog2_Post
bottom of page