top of page

Motioner till årsstämman 2023Hej grannar!


Årets föreningsstämma planeras till torsdag 25:e maj. Kallelsen kommer att skickas ut tidigast 6 veckor och senast 2 veckor före stämman.


Se till att lämna in era motioner senast 1:a mars!


De kan lämnas antingen via styrelsens brevlådor som finns i A-resp B-huset eller via mail till styrelsen@brfsjoportalen.se.


Hur skriver man en motion?

  1. Skriv en rubrik som kortfattat beskriver vad ärendet handlar om.

  2. Beskriv gärna bakgrunden till ärendet.

  3. Avsluta motionen med att själv föreslå ett beslut som du tycker att årsstämman ska ta.

  4. Skriv under dokumentet med ditt namn.

  5. Maila eller lämna personligen din motion i styrelsens brevlåda.

  6. Har du flera ärenden/förslag? Lämna gärna in flera motioner!

88 visningar

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


Post: Blog2_Post
bottom of page