top of page

Planerat underhåll - FTX


Hej grannar!


Just nu pågår ett planerat underhåll där vi byter ut våra ventilationsaggregat (s.k. FTX).


När:

Korphoppsgatan (A-huset): 21/8 – 4/9

Babordsgatan (B-huset): 28/8 – 11/9


Hur:

Byte av FTX innebär totalt driftstopp av både inoch utgående luft. Detta innebär att du kan komma att behöva vädra lägenheten genom att öppna fönster

och dörrar. Kort efter bytet av ventilationsaggregaten är även en s.k. OVK

planerad (obligatorisk ventilationskontroll).


Vid frågor är du välkommen att kontakta styrelsen

26 visningar

Senaste inlägg

Visa alla

Städdagar!

Comments


Post: Blog2_Post
bottom of page