top of page

Uppvärmning lägenheterHej grannar!

Som många märkt så har vi haft problem med värmen i husen. Det har berott på nedan faktorer:

  • När kylan kom lade flertalet medlemmar märke till att deras styrsystem varit defekta. Dessa har behövt repareras/bytas ut för att man som medlem själv ska kunna styra var i lägenheten värmen ska fördelas. Motionera gärna era system då och då. Läs mer under ”Värme i lägenheter”.

  • Centralt i huset finns en pump vars uppgift förenklat sett är att pumpa fjärrvärmen till lägenheterna. Denna pump noterades ha en fel inställning vilket gjort att den pumpat på en för låg kapacitet. Denna ställdes in korrekt tidigare denna vecka.

  • Centralt i husen fanns även ett par läckande shuntar. Det innebar att fjärrvärmen letts tillbaka utan att först ha nyttjats i någon lägenhet. Nya shuntar och arbete beställdes omgående när problemet uppdagades. I väntan på reparationen har tekniker försökt kompensera för bortfallet genom att justera värmekurvorna men med blandat resultat. Nya shuntar anlände och installerades också tidigare i veckan. Nu återstår bara några sista injusteringar och dessa beräknas vara klara denna vecka.

Grannarna i styrelsen vill tacka för att ni hört av er och för ert tålamod. Vi gör så gott vi kan för att alla ska trivas i föreningen.


Med varmare hälsningar,

Styrelsen

62 visningar

Senaste inlägg

Visa alla

Byte av taggar

Comments


Post: Blog2_Post
bottom of page