top of page

Om föreningen

Bostadsrättsföreningen Sjöportalen 1 har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostäder och lokaler under nyttjanderätt och utan tidsbegränsning.


Föreningen består av 90 st lägenheter i två flerbostadshus samt ett fristående småhus. Byggnaderna uppfördes under 2002 av JM i regi av SBC (Sveriges BostadsrättsCentrum). Föreningen bildades 2001 och inflyttning i husen påbörjades hösten 2002. Föreningens fastighet med beteckningen Kobben 1 är friköpt av föreningen.


Sjöportalen är en äkta bostadsrättsförening. Det finns inga kommersiella lokaler i föreningen. Föreningens fastighet är friköpt.


Föreningen accepterar inte juridiska personer som medlemmar.


Föreningen har en gemensam tvättstuga samt en övernattningslägenhet och gemensamhetslokal som medlemmarna vanligtvis kan hyra men som förnärvarande är långtidsuthyrda.


Föreningens organisationsnummer är  769607-6475. Föreningen innehar adresserna Korphoppsgatan 33, Babordsgatan 20 samt Babordsgatan 22.


Fastighetens tomtareal är ca 4.000 kvm och byggnaden har en totalyta om 8.536 kvm, varav 7.369 kvm utgör lägenhetsyta.


Föreningen äger andelar i två gemensamhetsanläggningar, ca 9 % av en sopsugsanläggning samt 31 % av en garageanläggning. Sopsugsanläggningen förvaltas av samfällighetsföreningen Sickla Kaj (org.nr. 717904-9668). Garageanläggningen på Babordsgatan 4 och 10 förvaltas i samråd med de två andra delägande föreningarna, Brf Holmen 1 och Brf Olympia. Brf Sjöportalen disponerar 36 garageplatser.

IMG_1229.jpg
FÖRENINGEN: About
bottom of page