top of page

Brandsäkerhet

Alla lägenheter skall ha minst en fungerande brandvarnare, kontrollera därför batterierna med jämna mellanrum. Medlemmar rekommenderas även att ha minst brandsläckare och brandfilt tillgängliga i lägenheten. Det är mycket viktigt att loftgångarna hålls fria av brandsäkerhetsskäl. Barnvagn är tillåtet att ha i loftgång men den får ej låsas fast. Här finner du föreningens brandskyddspolicy.

Vid förvaring av gasol gäller följande:

  • På balkongen : får endast förvaras en gasolflaska (P11)

  • I lägenheten : får endast förvaras en gasolflaska på max 2 kg.

  • I källaren: får absolut INGA gasolflaskor förvaras!

Brandsäkerhet: About
bottom of page