top of page

Styrelsen

Föreningens styrelse består av nedan personer. Styrelseledamöterna väljs på årsstämman för maximalt två år åt gången och suppleanterna för ett år åt gången. Styrelsen sammanträder som regel var tredje till fjärde vecka.

Vid tekniska fel i fastigheten, problem med hissar eller sopnedkast, se instruktion under rubriken Felanmälan och Larm.

Styrelsen kontaktar ni per e-post på styrelsen@brfsjoportalen.se.

Styrelsen: About

Filip Jovanovic

Ordförande

Leif Tybring

Kassör

Jacob Pettersson

Ledamot

Rolf Berglund

Ledamot

Ira Hörling Rudal

Ledamot

Emanuel Lundeteg

Ledamot

Ann Fryksdal

Suppleant

Styrelsen: List
bottom of page