top of page
Ny medlem

Styrelsen vill på dina nya grannars vägnar hälsa dig varmt välkommen som medlem och granne i föreningen. Vi hoppas du ska trivas!

Vi försöker samla så mycket information som möjligt på vår hemsida så att medlemmarna snabbt kan hitta svar på sina frågor själva. De flesta sidorna är lösenordsskyddade. Har du inte fått lösenordet kontaktar du styrelsen på styrelsen@brfsjoportalen.se.

När du flyttar in bör du teckna en kompletterande bostadsrättsförsäkring eftersom du annars kan bli personligt ansvarig vid exempelvis en vattenskada.

Några andra praktikaliteter du säkert undrar över när du flyttat in:

Om något är fel anmäler du det här.

För att alla ska trivas i föreningen har vi fastställt trivselregler som kan vara bra att läsa tidigt.

Som medlem bör du känna till att du har ansvar för det inre underhållet i lägenheten.

I avgiften ingår vatten och ett basutbud för TV från comHem.

Miljörummen är till för att föreningens medlemmar ska ha möjlighet att källsortera sitt hushållsavfall och därmed bidra till en positiv inverkan på vår miljö. Det är viktigt att miljörummen sköts på ett bra sätt för allas trevnad och här har medlemmarna ett stort ansvar.

Du bör också veta vad medlemmarna behöver tänka på avseende brandsäkerhet.

Om du någon gång vill hyra ut i andra hand eller i vissa fall när du vill bygga om i lägenheten behöver du först be om styrelsens tillåtelse.

Föreningen anordnar två städdagar om året där vi hoppas se dig. Det är ett trevligt sätt att lära känna sina grannar! Vi hoppas också att du framöver vill engagera dig i föreningens arbete.

Varmt välkommen till Brf Sjöportalen 1!

Ny medlem: Text
bottom of page