top of page

Mäklarinformation

För dig som ska mäkla en bostadsrätt i BRF Sjöportalen 1 finns följande information på hemsidan:

Frågor avseende ägande av bostadsrätter, andelstal, pantsättning, boarea mm besvaras i första hand föreningens ekonomiska förvaltare SBC. Om ni inte har avtal med SBC tar de ut en avgift på 300 kr.

Föreningen accepterar inte juridiska personer som medlemmar.

Föreningen tar enligt stadgarna ut en överlåtelseavgift om 2,5 % av ett prisbasbelopp från förvärvaren vid överlåtelse. Vid pantsättning debiteras förvärvaren 1 % av ett prisbasbelopp. Föreningen tar inga andra avgifter i samband med ägarbyte.

Årsavgiften ändrades senast den 1 juli 2016, med en sänkning om 12% och ligger för närvarande på 745 kr/kvm boyta. I avgiften ingår vatten och ett basutbud för TV från Tele2.

Medlemsansökan och Pantsättningshandlingar skickas till:

Brf Sjöportalen 1 (5770) SBC
Box 226
851 04 Sundsvall

Vid andra frågor kan styrelsen kontaktas på: styrelsen@brfsjoportalen.se

Postadress: Korphoppsgatan 33, 120 64 Stockholm

MÄKLARINFO: Text
bottom of page