top of page

Värme i lägenheter

Lägenheternas uppvärmning sker med vatten som cirkulerar i golven för en behaglig värme utan drag. Distributionen sker från VVS-skåpet i hallen. Flödet till varje lägenhet och distributionen inom lägenheterna är förinställt och dokumenterat i protokoll i VVS-skåpet och föreningens digitala arkiv. Senaste injusteringen skedde i mars 2019.

Målsättningen  är att alla medlemmar ska ha komfortvärme i den övre delen av det lagstadgade kravet på 20,5 – 21,5 grader.

Föreningens golvvärmesystem är mycket känsligt och komplext där ändringar i inställningar för vattenflöde i en lägenhet påverkar andra medlemmars lägenheter.

I rummen finns termostater som påverkar flödet. 

Vad varje medlem själv kan göra för att ändra rumstemperatur

Medlemmen kan justera rumstemperaturen någon grad upp eller ner genom att:

  • Justera termostat i respektive rum.

  • Hallen regleras för hand med en vitgrå knopp i raden av ventiler/hattar. Medsols stänger / motsols öppnar ventilen.

  • Ifall man vill ha in max flöde i ett rum ska man dra ner på rumstermostater för andra rum. Det ger bättre nytta än att köra alla rum på fullt.

  • Ha för vana att hålla dörrar till angränsande rum stängda om man exempelvis önskar kallare i sovrummet.

Kontroll varje medlem kan göra

Medlemmen kan kontrollera i VVS-skåpet att:

  • Motionera systemet regelbundet. Dra ner på hallen och alla rumstermostater utom en. Därmed går mycket mer flöde genom den valda kretsen. Låt det flöda så i två timmar. Upprepa för nästa krets.

  • När rumstermostatens indikeringslampa (lysdiod) tänds kallar man på mer värme. Då tänds en motsvarande lampa på centralens kontrollenhet i VVS-skåpet. Det finns en kontrollampa och en text för varje krets 1 – 6 (i en del fall par av krest med samma nummer). På den kopparfärgade distributionen finns siffror 1-6 som motsvarar de på kontollenheten. Efter någon minut reagerar en ställmotor på distributionen, den ställmotor som sitter på ventilen med relaterad siffra. En liten hatt reser sig och då öppnas ventilen. Omvänt när man vrider ner släcks dioden på rumstermostaten och samtidigt släcks kontrollampan. Efter en lång stund, säg tio minuter, sänks hatten på ställmotorn för den kretsen.

  • Kolla visuellt att ställmotorer och dess hattar på ventiler inte gått sönder av åldersskäl. Det händer att de ramlar av.

  • Ventiler inte har fastnat i ett läge. Hatten går inte ner trots att det gått en halvtimma från att man dragit ner rumstermostat.

  • Kontrollenheten fungerar, central styrbox med 6 lampor, en för varje rum (textat vid sidan av kontrollampan).

  • Vattenmätare ej läcker och det blir fuktigt på golvet.

 

Vid fel

Fel ska anmälas till styrelsen@brfsjoportalen.se. Lämna lägenhetsnummer och kontaktuppgifter. Kan fel konstateras, efter att man gått igenom kontrollen, anmäler styrelsen till Åkerlunds.

Värmesystemet är föreningens ansvar och enskilda medlemmar får ej justera inställt flöde mellan slingor i VVS-skåpet eller byta defekta delar. Eventuella framtida kostnader för att återställa golvvärmesystemet orsakat av ändringar av en medlem kommer att debiteras den enskilda medlemmen.

Värme i lägenheter: About
bottom of page