top of page

Värme i lägenheter

Lägenheternas uppvärmning sker med vatten som cirkulerar i golven för en behaglig värme utan drag. Distributionen sker från VVS-skåpet i hallen. Flödet till varje lägenhet och distributionen inom lägenheterna är förinställt och dokumenterat i protokoll i VVS-skåpet och föreningens digitala arkiv. Senaste injusteringen skedde i mars 2019.

Målsättningen  är att alla medlemmar ska ha komfortvärme i den övre delen av det lagstadgade kravet på 20,5 – 21,5 grader.

Föreningens golvvärmesystem är mycket känsligt och komplext där ändringar i inställningar för vattenflöde i en lägenhet påverkar andra medlemmars lägenheter.

I rummen finns termostater som påverkar flödet. När rumstermostatens indikeringslampa (lysdiod) tänds kallar man på mer värme. Då tänds en motsvarande lampa på centralens kontrollenhet i VVS-skåpet.

Vid fel

Fel ska anmälas till anmalan@brfsjoportalen.se. Värmesystemet är föreningens ansvar och enskilda medlemmar får ej justera inställt flöde mellan slingor i VVS-skåpet eller byta defekta delar. Eventuella framtida kostnader för att återställa golvvärmesystemet orsakat av ändringar av en medlem kommer att debiteras den enskilda medlemmen.

Vad varje medlem själv kan göra för att ändra rumstemperatur

Medlemmen kan justera rumstemperaturen någon grad upp eller ner genom att:

  • Justera termostat i respektive rum

  • Hallen regleras för hand med en vitgrå knopp i raden av ventiler/hattar. Medsols stänger / motsols öppnar ventilen.

  • Ifall man vill ha in max flöde i ett rum ska man dra ner på rumstermostater för andra rum.

  • Ha för vana att hålla dörrar till angränsande rum stängda om man exempelvis önskar kallare i sovrummet

Kontroll varje medlem kan göra

Medlemmen kan kontrollera i VVS-skåpet att:

  • Vattenmätare ej läcker och det blir fuktigt på golvet

  • Hattar på ventiler inte gått sönder av åldersskäl

  • Ventiler inte har fastnat i ett läge. Så ändra termostaten i rummen ibland för att motionera

Värme i lägenheter: About
bottom of page