top of page

Garageplatser

Föreningen är medlem i en samfällighet med grannföreningarna Holmen 1 och Olympia avseende garage på adresserna Babordsgatan 4 och 10. Brf Sjöportalens andel är ca 30% och föreningen disponerar totalt 36 garageplatser, 18 i respektive garage. 17 av platserna på Babordsgatan 10 är laddplatser.

Föreningens medlemmar har förtur att hyra garageplatser.

Avgiften för hyra av garageplats är 1.200 -1.600 kr per månad beroende på storlek. För plats med laddningsmöjlighet som utnyttjas tillkommer en avgift på 400:- per månad. Dessutom betalar medlemmen en driftkostnad om 35 öre per förbrukad kWh el till ChargeNode, med årlig prisjustering.

 

Garageplatserna administreras av SBC, Sveriges BostadsrättsCentrum

 

För information om garageplatser:

Kontakta ansvarig på e-post:  kundtjanst@sbc.se, telefon: 0771-722722 vid:

  • Anmälan till kö för garageplats

  • Frågor kring villkor och betalning för hyra av garageplats

  • Uppsägning av garageplats. 

Ange i ärenderutan: Garageplats Brf Sjöportalen

Vid uppsägning läggs inpasseringsbrickor/nycklar i ett kuvert och lämnas snarast i styrelsens brevlåda.

Kontaktperson i föreningen är Leif Tybring, leif.tybring@brfsjoportalen.se

Garageplatser: About
bottom of page