top of page

Ombyggnads- och renoveringspolicy
 

Alla förändringar som påverkar lägenhetens utformning ska precis som tidigare anmälas till styrelsen genom en ansökan. För ombyggnation i bostäderna är det medlemmen som ansvarar för att hantverkare har tillgång till all teknisk information om bärande konstruktion och systemen för el, gas, ventilation, värme och vatten och avlopp. Medlemmen ska också säkerställa att arbetet genomförs av behörig hantverkare med en fullgod ansvarsförsäkring.

 

Se föreningens stadgar.

 

Förändringar som rör fasad, balkonger och uteplatser måste förankras i styrelsen som avgör om förslaget har påverkan på fastigheten och den arkitektoniska utformningen och om förslaget är förenligt med detaljplanen. Styrelsen, som också ska bedöma hur andra bostadsrättshavare påverkas, ska i förkommande fall ta in synpunkter från dessa.

För uteplatser som avskärmas med häck på nedre plan gäller att golv och häckar ska vara åtkomliga för regelbunden rengöring och skötsel. Staket som insynsskydd innanför häcken får inte uppföras utan tillstånd.

För det fall en bostadsrättshavare vidtagit åtgärder i sin lägenhet eller på uteplatser utan tillstånd, eller inte följer ett givet tillstånd och det uppstår en skada kan styrelsen kräva att bostadsrättshavaren återställer lägenheten.

Beslut taget av styrelsen 2023-01-17

bottom of page