top of page

Andrahandsuthyrning

Om du önskar hyra ut din bostadsrätt i andra hand krävs det alltid ett tillstånd från styrelsen oavsett längden på uthyrningen och även om den är av tillfällig karaktär. Du fyller i denna blankett och skickar den till styrelsen@brfsjoportalen.se.

Följande är giltiga skäl till att hyra ut i andra hand:

 • Om du ska flytta ihop med din sambo för att testa att bo ihop

 • Arbete, studier, värnplikt eller vård av anhörig på annan ort (som du inte enkelt kan pendla till)

 • På grund av sjukdom

 • När du hyr ut till egna barn

 • När du hyr ut till närstående

 • Separation eller bouppteckning

 • Om du har svårt att få din bostad såld på grund av marknadsläget

 

Vid andra anledningar gör Styrelsen en bedömning från fall till fall, dock har vi en restriktiv hållning till andrahandsuthyrning. Korttidsuthyrning och uthyrning av ekonomiska skäl är ej tillåtet. Övriga villkor vid andrahandsuthyrning är:

 • Bostadsrättsinnehavaren inkommer med en kopia på uthyrningskontrakt till styrelsen

 • Uthyrning får endast ske till namngiven hyresgäst och för det angivna ändamålet

 • Bostadsrättsinnehavaren har fullt ansvar för sin hyresgäst

 • Bostadsrättsinnehavaren delger hyresgäst relevant information så som ordningsregler, ansvar för skötsel och åtkomst till föreningens hemsida

 • Uthyrningen begränsas till den period som godkänts av styrelsen, dock maximalt ett år.

 • Bostadsrättsinnehavaren är tillgänglig på mobil och/eller e-post under uthyrningsperioden.

 • Föreningen ändrar ej namnskyltar vid andrahandsuthyrning.

 

Vid förlängning av en andrahandsuthyrning så krävs ett förnyat tillstånd av Styrelsen.

Det viktigaste du bör komma ihåg när du hyr ut i andra hand är att du som innehavare av lägenheten fortfarande har yttersta ansvaret. Det är du som skall se till att avgiften blir betald i tid till föreningen och att det är du som är ansvarig gentemot föreningen för de eventuella skador som den du hyr ut lägenheten till åsamkar fastigheten. Kontrollera därför den tilltänkta hyresgästen noga innan du bestämmer dig för att hyra ut i andra hand. Be om referenser från tidigare hyresvärdar, kontrollera om det finns betalningsanmärkningar och dylikt.

Om du till exempel befinner dig utomlands under uthyrningsperioden, kan det var bra att du utser en utomstående kontaktperson med fullmakt som kan företräda dig. Om något händer under uthyrningsperioden kan det både underlätta för styrelsen och omvänt vara tryggt för dig om det finns en kontaktperson som kan agera i ditt ställe.

Andrahandsuthyrning utan erforderligt tillstånd kan medföra att du måste säga upp hyresavtalet med din hyresgäst och i värsta fall leda till att lägenheten tvångsförsäljs.

Andrahandsuthyrning: About
bottom of page