top of page

Kommunikationspolicy
 

Föreningens hemsida och anslagstavlor i entréerna är styrelsens formella informationskanal. Synpunkter som medlem önskar förmedla till styrelsen mailas till styrelsen@brfsjoportalen.se alternativt direkt på hemsidan.

Facebookgruppen Brf Sjöportalen är ett diskussionsforum mellan medlemmar.

Styrelsens ambition är att informationsblad om pågående och planerade aktiviteter ska publiceras varje månad eller så snart något av vikt är på gång.

Medlemssamverkan

Styrelsen har det formella ansvaret men inflytande och medverkan av intresserade medlemmar som i många fall har både kunskaper och erfarenheter är av största betydelse. Föreningens policy är att ha rådgivande grupper i frågor som rör såväl den inre som den yttre miljön.

Andra angelägna och viktiga frågor bör fokusera på energi och miljöfrågor. Dessa grupper kan vara tillfälliga och bildas efter behov och på initiativ av medlemmar.

Beslut taget av styrelsen 2023-01-17

bottom of page