top of page

Lägenhetsnummer

Varje lägenhet har två nummer:

Det ena står på dörren till lägenheten Axxx eller Bxxx och är det som används internt vid kontakt inom föreningen och med SBC.
Eftersom SBC inte använder bokstäver blir A=1 (1xxx) och B=2 (2xxx) i kontakten med dem.

Det andra numret används externt, vid kontakt med myndigheter och företag. Det är det lägenhetsnummer som finns registrerat hos Skatteverket. Det står på boendelistan i entrén och på postfacken.

Se tabell över lägenhetsbeteckningar.

Lägenhetsnummer: About
bottom of page