top of page

Grillning på balkong

Av brandsäkerhetsskäl får endast gasolgrill användas på balkongerna och under förutsättning att eldningsförbud inte råder.

Det är av stor vikt att vi tar hänsyn till varandra när det gäller rök och matos, som lätt sprids till andra sommartid när många har fönster och dörrar öppna eller vistas på balkongerna. Det är också av stor vikt att iaktta största försiktighet när det gäller hanteringen av öppen eld.

Vid förvaring av gasol gäller följande:

  • På balkongen: får endast förvaras en gasolflaska (P11)

  • I lägenheten: får endast förvaras en gasolflaska på max 2 kg.

 

I källaren får absolut INGA gasolflaskor förvaras!

Grillning på balkong: About
bottom of page