top of page

Lånepolicy
2022

För 2021 har föreningens räntestrategi varit att i samband med villkorsändringstidpunkterna i maj resp augusti binda ränta på de nya lånen.

Föreningen har, den 1 juni 2022, lån på totalt 66,23 mkr uppdelat på fyra lån. Två av dessa, 17 mkr respektive 22,73 mkr löper med fast ränta, 0,49% respektive 0,40%, och förfaller i augusti 2023.

För 2022 tillämpas samma strategi och de lån som omförhandlades under maj i år, 26,5 mkr har bundits till maj 2025 till räntan 2,22%.

Föreningens lån är amorteringsfria. Eventuell överlikviditet kan komma att utnyttjas för frivilliga amorteringar. Under 2022 kommer inte ske någon amortering då den överlikviditet som föreningen f.n. har kommer att användas för bl.a. fasadtvätt.

Lånepolicy: About
bottom of page