top of page

Nycklar och brickor

Nyckelbeställningar till lägenhet görs genom att kontakta Great Security. Email: butiknacka@greatsecurity.se, tel. 08-7183350.

Great Security hanterar alla föreningens nyckelserier och enbart medlemmar som är inskrivna i föreningen medlemsförteckning har rätt att beställa nya nycklar. Du behöver ange lägenhetsnummer vid beställning. Nycklar till lägenheten ingår i medlemmens ansvar, varför du betalar din nyckelbeställning vid avhämtning. Observera att du behöver legitimera dig vid avhämtning av nycklar. Är du nyligen inflyttad kan det hända att medlemsförteckningen hos Great Security inte hunnit bli uppdaterad. Kontakta i så fall styrelsen.

Nyckelbeställning för ytterdörrar och portar görs genom att skicka e-post till styrelsen@brfsjoportalen.se. Kan vara att din lägenhetsnyckel också fungerar i porten.

Beställning av brickor
Beställning av brickor gör du genom att skicka e-post till styrelsen@brfsjoportalen.se samt sätter in 60 kr per beställd bricka på föreningens konto (Nordea 15662410097). Observera att du behöver ange ditt lägenhetsnummer. Därefter kommer vi att lägga brickorna i din brevlåda.

Förlustanmälan av bricka

De brickor varje medlem/lägenhet har finns registrerade i vårt lägenhetsregister/passagesystem. Det är viktigt att du meddelar per e-post till styrelsen@brfsjoportalen.se om en eller flera brickor har förekommits, då dessa skall avregistreras för passage.

Nycklar och brickor: About
bottom of page