top of page

Cykelrum

Föreningen har två cykelrum, ett vardera i A- och B-huset. Endast cyklar som används regelbundet och är i brukbart skick får ställas i cykelrummen. På grund av det begränsade utrymmet är det viktigt att medlemmarna hörsammar detta så att rummen inte blir överbelastade i onödan.

Det är viktigt att kontrollera att cykeldörren går igen ordentligt så att larmet inte utlöses i onödan.

Med jämna mellanrum genomför styrelsen märkning för att identifiera cyklar som ej används eller kanske glömts kvar av tidigare medlem. Föreningen har ett antal cyklar i förvar som borttagits under sådana utrensningar.

Cykelrum: About
bottom of page