top of page

Värme i lägenheter

Nu har vi kommit igenom en period med vackert och kallt väder. Den kalla uteluften har påverkat inomhusklimatet.


Information om vårt värmesystem finns på Värme i lägenheter | Brf Sjöportalen 1 (brfsjoportalen.se)


Om man, efter att ha följt instruktion, konstaterar symptom på fel ska det rapporteras till info@akerlundsfastighet.se.


Att tänka på:


Hallen regleras för hand med en vitgrå knopp i raden av ventiler/hattar. Medsols stänger / motsols öppnar ventilen.

Ifall man vill ha in max flöde i ett rum ska man dra ner på rumstermostater för andra rum.

Värmen i lägenheterna påverkas även av ventilationen.


Vår frånluft passerar en värmeväxlare som återvinner en del av värmen. Fjärrvärmen bidrar till temperatur i tilluft men lägenheterna ska värmas av värmegolven. Har man för låg värme i tilluft räcker inte golvvärmen för att hålla temperaturen. Dessutom blir det kallt nära tilluftsdon.


Vi har 2021-12-09 åtgärdat ett reglerproblem med tillsatsvärme i tilluft.


Luften som sugs ut ur lägenheterna passerar en värmeväxlare för att återvinna en del värme. Men när det blir kallt kan man inte bibehålla den av värmegolven alstrade värmen.


Vi har minskat luftflödet något 2021-12-08 och räknar med att hålla det så till februari.


De av oss som gillar vinter hoppas på vackert väder men bara ett par minusgrader 🙂


23 visningar

Senaste inlägg

Visa alla

Byte av taggar

コメント


Post: Blog2_Post
bottom of page