top of page

Problem med mal


Viktig information angående mal i förrådsutrymmet


Uppgifter om förekomst av mal i förrådsutrymmet i B-huset har rapporterats till styrelsen. Efter kontakt med saneringsbolag kommer styrelsen tillse att extra städning genomförs i de allmänna utrymmena i förrådsutrymmet (korridorerna). Malfällor finns sedan tidigare i utrymmet.


För att undvika ytterligare skador av och framtida problem med mal behöver vi medlemmar agera enligt följande:

  • Ta bort organiskt material – städa.

  • Dammsug drabbade utrymmen. Var noggrann kring lister, springor och sprickor. Frys dammsugarpåsen innan den slängs i soporna (sopsugen/hushållsavfall).

  • Lägg endast undan rena kläder och textilier, förpackade i täta emballage. (Extra viktigt vid förvaring av exempelvis ull.)

  • Kontrollera era undanlagda textilier regelbundet.

  • Angripna textilier kan värmebehandlas vid 60°C genom tvätt, strykning eller torktumling.

  • Angripna textilier kan även läggas i påsar och frysas. Minst 1-2 veckor i -18°C, beroende på hur mycket ni har stoppat ner i påsarna.

Mvh

Styrelsen

42 visningar

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


Post: Blog2_Post
bottom of page