top of page

Uppdatering fasadenKlättrarna som ska rengöra atriumgårdarna har nu påbörjat arbetet i B-huset. När B-huset är klart står A-huset näst på tur men i dagsläget har vi tyvärr inga exakta datum för när det sker. Se gärna till att hålla loftgångarna rena från växter och andra ting.

Även arbetet med att laga fasaden har påbörjats och kommer att fortlöpa tills vidare.

94 visningar

Senaste inlägg

Visa alla

Byte av taggar

Comments


Post: Blog2_Post
bottom of page