top of page

Städning av fastighet

Städning av fastigheten utförs av ELPA Service HB.

Kontaktperson Panos, tel: 070-453 10 72, panoselpaservice@gmail.com.

Uppgifter som städfirman utför enligt avtal:

Veckovis:

Entré : golvet dammsugs och våttorkas, mattan dammsugs, entrédörrar rengörs, namntavlor postlådor avtorkas, entrén sopas utanför.

Hissar: golvet dammsugs och våttorkas, dörr, väggar och speglar avtorkas.

Våningsplan och trappor: golvet sopas och våttorkas, större fläckar bortskrapas, glaspartier på dörrarna avfläckas, trappräcken avtorkas.

Månadsvis:

Loftgångar : sopas, avfläckas

Tvättstuga: golv dammsugs och våttorkas, maskiner avtorkas, toaletten städas, slamlådan bakom maskinerna rengörs.

För allas trevnad och säkerhet anmodas lägenhetsinnehavarna hålla rent, och åtkomligt för räddningstjänsten, utanför sina entrédörrar. Det uppskattas också om egna initiativ tas av medlemmarna beträffande städning utöver städveckorna. Redskap, maskiner och produkter finns att låna.

Städning av fastighet: About
bottom of page